Droga
Do Celu

Aktualności

Zmiana adresu biura projektu "Droga do celu"

2011-10-25

Informujemy, że od dnia 27 października biuro projektu w Białymstoku będzie miało swoją siedzibę przy ul. Mickiewicza 7 lokal 4, I piętro, 15-213 Białystok. Numery telefonów pozostają bez zmian.

Karta zgłoszeniowa

2011-03-03

Zapraszamy do pobrania karty zgłoszeniowej, która znajduje się w dziale Rekrutacja.

Droga do celu

2011-03-01

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu "Droga do celu" który skierowany jest do rolników z województwa podlaskiego.


Droga do celu - strona główna

Projekt "Droga do celu" realizowany jest w ramach Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Realizatorem projektu (Beneficjentem) jest LECHAA CONSULTING Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Fiołkowa 7, 20-834 Lublin. Biuro projektu "Droga do celu" mieści się w Białymstoku, ul. Mickiewicza 7 lokal 4, I piętro
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków budżetu państwa na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku
Okres realizacji projektu: 01.03.2011 - 31.12.2011r.
Zasięg: województwo podlaskie.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 135 osób spełniających kryteria uczestnika Poddziałania 8.1.2 POKL.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Lechaa Consulting Sp. z o. o.